Není cikáda jako cikáda

Cikáda 3301 je jméno, které dala veřejnost tajemné společnosti, která v rozmezí několika let nahrála na internet a zveřejnila několik dosud nerozluštěných hádanek. První hádanka byla nahrána v roce 2012, 4. ledna a lhůta pro všechny řešitele byla jeden měsíc. Další hádanky byly spuštěny opět co rok až do finálního počtu šesti hádanek. Tajemná společnost k hádance připsala, že jejím úkolem je nábor inteligentních jedinců, kteří by měli projít a vyřešit jimi prezentované hádanky a puzzle.
 cikáda na stromě
Kolem hádanek se strhla úplná mánie a hned několik lidí začalo prohlašovat, že vyřešilo danou hádanku. Žádná zpětná vazba se však nekonala, a tudíž do této chvíle, do poslední hádanky uveřejněné před dvěma lety, není znám žádný úspěšný řešitel. A navíc není ani zcela známo, kromě jména „společnosti“, kdo vlastně najímá a pro co. Zkrátka se stále a neustále, jako jejich hádanky, nemůžeme prodrat mlhou tajemna ani za jejich účelem či skutečnou identitou.
 
Někteří spekulují, že se jedná o náborový program pro CSI, NSA, nebo nějakou jinou agenturou, která hledá skutečné odborníky na ochranu dat, kryptografie, anonymitu a internetovou bezpečnost, neboť hádanky jsou především zaměřeny na tyto pole.
 
Kromě hádanek zveřejnila skupina také pomůcky při řešení jejich hádanek, které mohly být nalezeny po celém světě, od Ameriky po Hawai, přes Japonsko, Koreu, Polsko, Rusko, Británii. Představovaly menší pomoc při řešení.
 ženy a tv
Nejen to, skupina také vydala několik knih, zejména to jsou Liber Primus, která byla podrobena důkladné analýze osobou, kterou byl starší výzkumník dr. Tim Daily a který z ní vytáhl několik základních a fundamentálních základů jejich filosofie, jako byly:
a)       Není zde žádný význam, všechno je prázdné a bezesmylu
b)      V každé osobě je ideální stav, podobný Nietzscheho nadčlověku
c)       Existence obrovského globálního mozku, propojení lidí a technologie
d)      Že není třeba spásy, neboť není před čím spasit
e)      Není žádná skutečná realita
A tedy přivedly doktora, který je mimochodem z křesťanské organizace, k tomu, že se nejspíše jedná o nějaký prapodivný kult.
 
Skutečná identita a pravda však zůstává skryta a je velmi nepravděpodobné, že bude kdy vůbec odhalena. I když kdo ví, třeba se nám jednou cikáda ukáže v tom pravém světle.

Není cikáda jako cikáda
4.5 (90%)4